אבטחה הדרכות

מודעות אבטחתית באזורי סיכון

לאור המצב הביטחוני השורר בעולם בכלל ובישראל בפרט, אנו מוצאים כי יש מצב להגברת המודעות האבטחתית, והערנות הציבורית למגוון תרחישים בסביבת הפעילות של כל ארגון.

 

ההדרכה הייחודית מיועדת לכל גוף, חברה או ציבור, גם ללא אורינטציה ביטחונית קודמת, ויוצרת מינוף כללי על ידי הגברת המודעות בכל חלקי הארגון הספציפי. יתר על כן, התכנים, המטודות והמטוגולוגיה מהוות מינוף לכל ארגון גם באספקטיים כלכליים או אחרים ולאו דווקא, בהתמודדות מול טרוריסט או מתאבד.

 

ההדרכה מסיעת בבניית תובנה ארגונית – חברתית בנוגע לנושאים הנזכרים הן ברמת חשיפת הנושאים וההכרות עימם והן בהעלאת הצורך לבניית מערכי אבטחה מסוגים שונים שיתנו מענים למגוון התרחישים.