אבטחה הדרכות

בידוק קהל

הדרכה ייחודית הכוללת נושאים של בידוק קהל וכבודתו באירועים ובמתקנים כדוגמת
שדות תעופה או אולמות אירוח. תואמת את הבידוק הנעשה בחברת אל-על ובמשרד הביטחון הישראלי, כאשר ההדרכה מבוצעת על ידי ראש המדור לשעבר בתחום זה בשירות הביטחון ומקנה יתרון יחסי ברור.

 

דגש מיוחד בהדרכה ניתן להתמודדות מול מתאבדים, אם זאת, חשוב לציין כי התאמות מתבצעות בכל הנוגע לחברות ועסקים פרטיים בהם הדגש אינו על מחבל גרידא אלא על היבטיים פנים-ארגוניים, פליליים ואחרים.

 

קיימת התייחסות לכל ההיבטים הנוגעים בקבלת קהל, סינונו, בדיקתו ובדיקת כבודתו – כבודת יד וציוד נלווה, כדוגמת:

ההדרכה מכילה מטודות וטכניקות בדיקה ומשלבת גם הדרכת אמצעים ייעודיים כדוגמת שערי מגנומטר, מריחנים, מכונות שיקוף וכו',