אבטחה שירותי

היקף הפומביות, שיטה בקהל ותחכום יחד עם רמת האיומים הגלובלית והמקומית, כל ארוע הופך להיות פרוייקט רחב היקף, המורכב מאלמנטים הכרחיים של בטיחות וביטחון. ניהול הארוע בצורה שוטפת הוא הדבר החשוב ביותר למארגני הארוע ומקימיו.

 

מאבטחינו מעורבים באספקת שירותים ל:

Ip- International protection פועלת באמצעות יישום סטנדרטיים ישראליים אבטחתים, תוך דגש על: